Skip to main content

✅Ông Park còn nhiều việc phải làm | Bóng

[ad_1] Bóng đá Việt Nam Nhân tố mới không thể thành công ngay lập tức Ông Park thừa nhận tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại chưa thực sự hoàn hảo, sự phối hợp của tuyến giữa và hàng công chưa thực sự thành thục dẫn đến việc khi bóng được triển khai lên trên, […]